ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ερμηνεία και ορισμοί


Ερμηνεία

Οι λέξεις που ξεκίνησαν με το κεφαλαίο γράμμα έχουν έννοιες που ορίζονται στις ακόλουθες συνθήκες. Οι ακόλουθοι ορισμοί θα έχουν το ίδιο νόημα ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στο μοναδικό ή πληθυντικό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς αυτής της νομικής ειδοποίησης:

  • Κοινωνία (εδώ ορίζεται ως "η εταιρεία", "εμείς", "μας" ή "μας" σε αυτή τη νομική ειδοποίηση) αναφέρεται Sobuy Εμπορική GmbH, Neuer Höltigbaum 6, 22143 Αμβούργο.
  • Υπηρεσία Αναφέρεται στον ιστότοπο.
  • Εσείς Αναφέρεται στο άτομο που έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία ή στην Εταιρεία ή στη νομική οντότητα για λογαριασμό του οποίου το άτομο αυτό έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την υπηρεσία, εάν υπάρχει.
  • Δικτυακός τόπος αναφέρεται σε Sobuy, προσβάσιμο στη διεύθυνση https://www.sobuy.το/.

Νομική ειδοποίηση

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην υπηρεσία παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης.

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για ειδικές, άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές ή για οποιοδήποτε είδος ζημίας, είτε σε συμβατική δράση, για αμέλεια ή άλλη ευθύνη, από τη χρήση της υπηρεσίας ή του περιεχομένου της Υπηρεσίας . Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει προσθήκες, ακυρώσεις ή αλλαγές στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Αυτή η νομική ειδοποίηση δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του Γεννήτρια αποποίησης ευθυνών.

Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Αποποίηση ευθυνών σε εξωτερικούς συνδέσμους

Η υπηρεσία μπορεί να περιέχει συνδέσεις με εξωτερικούς ιστότοπους που δεν παρέχονται ή διαχειρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία.

Λάβετε υπόψη ότι η εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη συνάφεια, την τοποθέτηση ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφόρησης σχετικά με αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους.

Αποποίηση ευθυνών για σφάλματα και παραλείψεις

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία αφορούν μόνο για λόγους γενικού προσανατολισμού. Ακόμη και αν η εταιρεία λαμβάνει όλες τις προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι τα περιεχόμενα της υπηρεσίας είναι σύγχρονα και ακριβή, μπορεί να προκύψουν σφάλματα. Επιπλέον, λόγω της μεταβαλλόμενης φύσης των νόμων, των κανόνων και των κανονισμών, των καθυστερήσεων, των παραλείψεων ή των ανακρίβειων μπορεί να εμφανιστούν στις πληροφορίες που περιέχονται στην υπηρεσία.

Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για σφάλματα ή παραλείψεις, ούτε για τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Αποποίηση ευθύνης για νόμιμη χρήση

Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει υλικό προστατευμένο με πνευματικά δικαιώματα που δεν έχει πάντα εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Η εταιρεία καθιστά αυτό το υλικό διαθέσιμο για κριτική, σχόλια, ειδήσεις, διδασκαλία, μελέτη ή ερευνητικούς σκοπούς.

Η εταιρεία πιστεύει ότι αυτό αποτελεί "νόμιμη χρήση" οποιουδήποτε υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως απαιτείται από το άρθρο 107 του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υλικό προστατευμένο με πνευματικά δικαιώματα από την Υπηρεσία για σκοπούς εκτός από τη νόμιμη χρήση, πρέπει να λάβετε την εξουσιοδότηση του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με τις απόψεις που εκφράζονται

Η υπηρεσία μπορεί να περιέχει γνώμες και απόψεις των συγγραφέων που δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως την επίσημη πολιτική ή τη θέση άλλων συγγραφέων, οργανισμών, οργανισμών, εργοδοτών ή εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας.

Τα σχόλια που δημοσιεύονται από τους χρήστες έχουν αποκλειστική ευθύνη και οι χρήστες θα αναλάβουν την πλήρη ευθύνη, την αστική ευθύνη και το λάθος για οποιαδήποτε δυσφήμιση ή νομική ενέργεια που προκύπτει από αυτό που γράφεται σε ένα σχόλιο ή απευθείας από αυτό που γράφεται σε ένα σχόλιο. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε σχόλιο που δημοσιεύεται από τους χρήστες και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε σχόλιο για οποιονδήποτε λόγο.

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με μη υπεύθυνη

Οι πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία παρέχονται με την ιδέα ότι η εταιρεία δεν πραγματοποιεί νομικές, λογιστικές, δημοσιονομικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο των συμβουλών από αρμόδιους επαγγελματίες σχετικά με τη λογιστική, τη φορολογική, τη νομική ή άλλη.

Σε καμία περίπτωση, η εταιρεία ή οι προμηθευτές της θα είναι υπεύθυνοι για ειδικές, παρεμπιπτόντες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές που προέρχονται από πρόσβαση ή χρήση ή αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της υπηρεσίας.

"Χρήση με κίνδυνο" Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία παρέχονται "όπως είναι", χωρίς εγγύηση πληρότητας, ακρίβειας, επικαιρότητας ή των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε τύπου, ρητή ή σιωπηρής, περιλαμβάνεται, αλλά όχι για να εγγυηθεί την απόδοση, την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για εσάς ή εναντίον οποιουδήποτε άλλου για τις αποφάσεις ή τις ενέργειες που λαμβάνονται βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από την Υπηρεσία ή για τυχόν επακόλουθες, ειδικές ή παρόμοιες ζημίες, ακόμη και αν ενημερώνονται για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη νομική ειδοποίηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τελευταία ενημέρωση: 26 Απριλίου 2022

Με την άφιξη του φθινοπώρου και του χειμώνα ....

Το σπίτι μας γίνεται ένα φιλόξενο καταφύγιο για να καλωσορίσει φίλους και να μοιραστεί ειδικές στιγμές.
Στην κρύα εποχή, όταν το κρύο και η βροχή γίνονται αισθητά, είναι απαραίτητη μια καλά οργανωμένη είσοδος.
Μια σύγχρονη και λειτουργική κρεμάστρα καλωσορίζει τα παλτά των επισκεπτών, διατηρώντας το σπίτι σας σε τάξη και φιλόξενο.
Ανακαλύψτε τις πρακτικές κρεμάστρες

Το καλάθι σας (0)

Δεν υπάρχει προϊόν στο καλάθι