Νομική ανακοίνωση

σύνταξης

Νομική αναγνώριση των προσφερόντων:

SoBuy Commercial GmbH

εκπροσωπούμενος από τον διαχειριστή Jian Zhou

Neuer Höltigbaum 6
22143 Αμβούργο

Γερμανία

Τηλέφωνο: 040/63307924

Φαξ: 040/655 9 01 69

Email: info@sobuy-shop.de

Αριθμός ΦΠΑ: DE 243311629
Αριθμός ΦΠΑ: 00195329990 IT
Αριθμός ΦΠΑ: 284877933 GB
Αριθμός ΦΠΑ: FR 32823917166
Αριθμός ΦΠΑ: ES N2764280J
Αριθμός ΦΠΑ: 5263216214 PL
Αριθμός ΦΠΑ: AT U75802302
Αριθμός ΦΠΑ: NL 826260275B01

καταχωρηθεί στο εμπορικό μητρώο του τοπικού δικαστηρίου του Αμβούργου

αριθμός μητρώου εταιρείας HRB 156898

Εναλλακτική επίλυση διαφορών:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την εξωδικαστική εναλλακτική λύση του

διαφορές, προσβάσιμες στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/odr.

Είμαστε μέλη της πρωτοβουλίας "FairCommerce" από τις 23.07.2015.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε www.fair-commerce.de