Νομική ειδοποίηση

Σύνταξης

Νομική αναγνώριση των υποψήφιων:

Sobuy εμπορική gmbh

εκπροσωπείται από τον διαχειριστή Jian Zhou

Neuer Höltigbaum 6

22143 Αμβούργο

Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 4063307924

Φαξ: +49 40655 9 01 69

E-mail: it4@sobuy-shop.com

P. VAT: DE 243311629

P. VAT: 00195329990

P. VAT: GB 284877933

P. VAT: FR 32823917166

P. VAT: ES N2764280J

P. VAT: PL 5263216214

P. VAT: Στο U75802302

P. VAT: NL 826260275B01

Εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εταιρειών του δικαστηρίου του Αμβούργου

Μητρώο επιχειρηματικού μητρώου HRB 156898Εναλλακτική επίλυση διαφορών:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την εξωδικαστική εναλλακτική λύση των διαφορών, προσβάσιμη στον ιστότοπο

https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Είμαστε μέλη της πρωτοβουλίας "FairCommerce" από τις 23.07.2015.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε www.handlerbund.de/faircommerce.IL TUO CARRELLO (0)

Nessun prodotto nel carrello